Engelska, 1.1.2018-22.7.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.932.88
Rutiner2.412.47
Inställning2.272.35
Undervisningsbruk1.641.61
Kunnande1.982.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2424
Nivåer
2-3
7472
Nivåer
3-4
34