Modersmål, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.022.06
Rutiner2.182.26
Inställning2.442.38
Undervisningsbruk2.332.14
Kunnande1.581.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
4344
Nivåer
2-3
5353
Nivåer
3-4
53