Samhällslära, 1.1.2018-14.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SamhällsläraAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.842.90
Rutiner2.432.47
Inställning2.272.36
Undervisningsbruk1.931.62
Kunnande1.952.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SamhällsläraAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2323
Nivåer
2-3
7373
Nivåer
3-4
54