Gymnastik, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.853.03
Rutiner2.412.57
Inställning2.222.39
Undervisningsbruk1.291.65
Kunnande1.802.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
4216
Nivåer
2-3
5678
Nivåer
3-4
25