Gymnastik, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter1.982.06
Rutiner2.132.26
Inställning2.212.38
Undervisningsbruk1.892.14
Kunnande1.361.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
21
Nivåer
1-2
5744
Nivåer
2-3
4053
Nivåer
3-4
23