Modersmål, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.113.03
Rutiner2.542.52
Inställning2.362.38
Undervisningsbruk2.031.65
Kunnande2.142.10

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1018
Nivåer
2-3
8477
Nivåer
3-4
65