Modersmål, 1.1.2014-1.4.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.702.72
Rutiner2.342.38
Inställning2.342.34
Undervisningsbruk1.891.63
Kunnande2.082.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2528
Nivåer
2-3
7167
Nivåer
3-4
44