Kemi, 1.1.2018-24.1.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.952.91
Rutiner2.442.46
Inställning2.252.36
Undervisningsbruk1.571.62
Kunnande1.972.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2722
Nivåer
2-3
7073
Nivåer
3-4
34