Musik, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MusikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.212.11
Rutiner2.272.18
Inställning2.512.25
Undervisningsbruk2.051.83
Kunnande2.252.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MusikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
3242
Nivåer
2-3
6554
Nivåer
3-4
33