Huslig ekonomi, 1.1.2014-2.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.732.72
Rutiner2.252.38
Inställning2.192.34
Undervisningsbruk1.421.63
Kunnande1.752.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
4228
Nivåer
2-3
5667
Nivåer
3-4
14