Gymnastik, 1.1.2014-22.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.672.73
Rutiner2.292.38
Inställning2.222.34
Undervisningsbruk1.421.63
Kunnande1.892.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3828
Nivåer
2-3
5967
Nivåer
3-4
24