Franska, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.812.84
Rutiner2.382.47
Inställning2.352.36
Undervisningsbruk1.781.61
Kunnande1.942.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2324
Nivåer
2-3
7372
Nivåer
3-4
44