Engelska, 1.1.2012-2.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.672.64
Rutiner2.302.35
Inställning2.242.33
Undervisningsbruk1.691.67
Kunnande1.972.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3230
Nivåer
2-3
6566
Nivåer
3-4
24