Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.162.34
Rutiner2.142.28
Inställning2.282.32
Undervisningsbruk1.931.99
Kunnande2.252.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Nivåer
0-1
20
Nivåer
1-2
3130
Nivåer
2-3
6363
Nivåer
3-4
46