Handarbete / slöjd, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Handarbete / slöjdAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.993.03
Rutiner2.542.57
Inställning2.282.39
Undervisningsbruk1.701.65
Kunnande2.082.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Handarbete / slöjdAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1916
Nivåer
2-3
7878
Nivåer
3-4
35