Finska som andraspråk, 1.1.2014-2.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.772.72
Rutiner2.412.38
Inställning2.392.34
Undervisningsbruk1.821.63
Kunnande2.102.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
2028
Nivåer
2-3
7567
Nivåer
3-4
44