Geografi , 1.1.2012-20.10.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Geografi Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.722.66
Rutiner2.332.36
Inställning2.252.34
Undervisningsbruk1.841.67
Kunnande2.082.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Geografi Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2529
Nivåer
2-3
7066
Nivåer
3-4
44