Modersmål, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.732.84
Rutiner2.412.47
Inställning2.372.36
Undervisningsbruk1.891.61
Kunnande2.012.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2224
Nivåer
2-3
7472
Nivåer
3-4
44