Finska som andraspråk, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.983.03
Rutiner2.452.55
Inställning2.412.39
Undervisningsbruk1.861.66
Kunnande2.162.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
917
Nivåer
2-3
8778
Nivåer
3-4
35