Modersmål, 1.1.2019-16.4.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.892.95
Rutiner2.402.49
Inställning2.322.35
Undervisningsbruk1.891.61
Kunnande2.082.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1721
Nivåer
2-3
7775
Nivåer
3-4
54