Engelska, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.912.84
Rutiner2.402.47
Inställning2.292.36
Undervisningsbruk1.631.61
Kunnande1.962.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2524
Nivåer
2-3
7372
Nivåer
3-4
24