Fysik, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FysikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.922.84
Rutiner2.492.47
Inställning2.262.36
Undervisningsbruk1.561.61
Kunnande2.012.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FysikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2624
Nivåer
2-3
7172
Nivåer
3-4
34