Huslig ekonomi, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.612.62
Rutiner2.192.34
Inställning2.192.33
Undervisningsbruk1.411.65
Kunnande1.732.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
4631
Nivåer
2-3
5265
Nivåer
3-4
14