Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SamhällsläraAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.872.91
Rutiner2.442.46
Inställning2.272.36
Undervisningsbruk1.931.62
Kunnande1.962.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SamhällsläraAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2123
Nivåer
2-3
7473
Nivåer
3-4
44