Gymnastik, 1.1.2019-20.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.902.98
Rutiner2.402.50
Inställning2.232.37
Undervisningsbruk1.391.64
Kunnande1.912.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3419
Nivåer
2-3
6376
Nivåer
3-4
34