Handarbete / slöjd, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Handarbete / slöjdAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.802.84
Rutiner2.352.47
Inställning2.202.36
Undervisningsbruk1.571.61
Kunnande1.872.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Handarbete / slöjdAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3224
Nivåer
2-3
6572
Nivåer
3-4
34