Biologi, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BiologiAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.232.06
Rutiner2.212.26
Inställning2.322.38
Undervisningsbruk2.322.14
Kunnande1.631.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BiologiAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
3544
Nivåer
2-3
6353
Nivåer
3-4
23