Engelska, 1.1.2015-22.4.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3.192.94
Elektronisk kommunikation2.152.17
Informationssäkerhet och datasekretess2.582.65
Informationssökning och informationshantering1.982.10
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1.731.92
Basfärdigheter i informationsteknik1.471.74
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.162.87
Undervisning med hjälp av video0.961.12
Mobilutrustning1.972.05
Ljud, video och bild1.301.68
Programmering0.160.80

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
712
Nivåer
1-2
8361
Nivåer
2-3
69
Nivåer
3-4
418