Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1.632.09
Elektronisk kommunikation2.302.49
Informationssäkerhet och datasekretess3.163.22
Informationssökning och informationshantering2.682.93
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.692.79
Basfärdigheter i informationsteknik1.451.98
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.392.92
Undervisning med hjälp av video0.771.06
Mobilutrustning1.912.21
Ljud, video och bild1.061.67
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAlla som svarat
Nivåer
0-1
21
Nivåer
1-2
5231
Nivåer
2-3
4251
Nivåer
3-4
317