Informationsteknik, 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3.252.86
Elektronisk kommunikation2.872.26
Informationssäkerhet och datasekretess3.492.82
Informationssökning och informationshantering3.142.35
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.732.18
Basfärdigheter i informationsteknik3.391.81
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.522.88
Undervisning med hjälp av video2.571.12
Mobilutrustning2.582.09
Ljud, video och bild3.121.67
Programmering3.160.79

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
211
Nivåer
1-2
1259
Nivåer
2-3
1512
Nivåer
3-4
7218