Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3.062.09
Elektronisk kommunikation3.162.49
Informationssäkerhet och datasekretess3.563.22
Informationssökning och informationshantering3.412.93
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran3.082.79
Basfärdigheter i informationsteknik3.631.98
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.512.92
Undervisning med hjälp av video2.561.06
Mobilutrustning2.902.21
Ljud, video och bild3.181.67
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
331
Nivåer
2-3
2551
Nivåer
3-4
7217