Engelska, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.542.43
Elektronisk kommunikation2.172.17
Informationssäkerhet och datasekretess2.612.64
Informationssökning och informationshantering2.002.10
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1.761.93
Basfärdigheter i informationsteknik1.511.76
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.122.89
Undervisning med hjälp av video1.091.15
Mobilutrustning2.002.10
Ljud, video och bild1.381.69
Programmering0.100.37

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
77
Nivåer
1-2
5952
Nivåer
2-3
2934
Nivåer
3-4
57