Kemi, 1.1.2013-29.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.762.76
Elektronisk kommunikation2.352.28
Informationssäkerhet och datasekretess3.022.92
Informationssökning och informationshantering2.642.48
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.312.33
Basfärdigheter i informationsteknik2.401.82
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.072.84
Undervisning med hjälp av video1.181.06
Mobilutrustning2.021.98
Ljud, video och bild1.851.63
Programmering1.970.79

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
911
Nivåer
1-2
3457
Nivåer
2-3
1815
Nivåer
3-4
3817