Kemi, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.031.88
Elektronisk kommunikation2.452.33
Informationssäkerhet och datasekretess3.273.20
Informationssökning och informationshantering2.972.83
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.732.74
Basfärdigheter i informationsteknik2.591.83
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.012.79
Undervisning med hjälp av video1.010.86
Mobilutrustning1.891.71
Ljud, video och bild1.811.52
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
45
Nivåer
1-2
2940
Nivåer
2-3
4644
Nivåer
3-4
2111