Modersmål, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.152.09
Elektronisk kommunikation2.582.49
Informationssäkerhet och datasekretess3.243.22
Informationssökning och informationshantering3.042.93
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran3.042.79
Basfärdigheter i informationsteknik1.911.98
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.922.92
Undervisning med hjälp av video0.941.06
Mobilutrustning2.372.21
Ljud, video och bild1.651.67
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
2731
Nivåer
2-3
5651
Nivåer
3-4
1617