Matematik, 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MatematikAlla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.722.68
Elektronisk kommunikation2.402.28
Informationssäkerhet och datasekretess3.082.92
Informationssökning och informationshantering2.682.48
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.352.33
Basfärdigheter i informationsteknik2.491.82
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.122.84
Undervisning med hjälp av video1.401.06
Mobilutrustning2.071.98
Ljud, video och bild1.981.63
Programmering2.020.79

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MatematikAlla som svarat
Nivåer
0-1
1113
Nivåer
1-2
3255
Nivåer
2-3
1915
Nivåer
3-4
3817