Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAllmän utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.042.09
Elektronisk kommunikation2.622.49
Informationssäkerhet och datasekretess3.293.21
Informationssökning och informationshantering2.972.93
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.972.81
Basfärdigheter i informationsteknik1.761.96
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.732.96
Undervisning med hjälp av video0.791.02
Mobilutrustning2.162.23
Ljud, video och bild1.461.67
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
3231
Nivåer
2-3
5551
Nivåer
3-4
1216