Svenska , 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1.821.760.42
Elektronisk kommunikation2.312.290.00
Informationssäkerhet och datasekretess3.033.180.00
Informationssökning och informationshantering2.702.750.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.592.560.00
Basfärdigheter i informationsteknik1.401.370.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.042.910.00
Undervisning med hjälp av video0.890.810.00
Mobilutrustning2.091.610.00
Ljud, video och bild1.171.090.00
Programmering0.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1887
Nivåer
1-2
42428
Nivåer
2-3
50445
Nivåer
3-4
761