Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer3.062.881.76
Elektronisk kommunikation3.163.060.00
Informationssäkerhet och datasekretess3.563.590.00
Informationssökning och informationshantering3.413.360.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran3.083.090.00
Basfärdigheter i informationsteknik3.633.690.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.513.380.00
Undervisning med hjälp av video2.562.080.00
Mobilutrustning2.902.410.00
Ljud, video och bild3.183.040.00
Programmering0.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0147
Nivåer
1-2
349
Nivåer
2-3
254229
Nivåer
3-4
725215