Livsåskådningskunskap, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1.970.74
Elektronisk kommunikation2.460.00
Informationssäkerhet och datasekretess3.250.00
Informationssökning och informationshantering3.000.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran3.020.00
Basfärdigheter i informationsteknik1.840.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.960.00
Undervisning med hjälp av video1.020.00
Mobilutrustning1.880.00
Ljud, video och bild1.420.00
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
578
Nivåer
1-2
387
Nivåer
2-3
437
Nivåer
3-4
147