Livsåskådningskunskap, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.471.970.74
Elektronisk kommunikation2.762.460.00
Informationssäkerhet och datasekretess3.353.250.00
Informationssökning och informationshantering3.153.000.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran3.123.020.00
Basfärdigheter i informationsteknik2.151.840.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.192.960.00
Undervisning med hjälp av video0.991.020.00
Mobilutrustning2.501.880.00
Ljud, video och bild1.761.420.00
Programmering0.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0578
Nivåer
1-2
21387
Nivåer
2-3
52437
Nivåer
3-4
27147