Engelska, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.542.021.830.62
Elektronisk kommunikation2.172.452.310.00
Informationssäkerhet och datasekretess2.613.133.160.00
Informationssökning och informationshantering2.002.852.780.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1.762.672.610.00
Basfärdigheter i informationsteknik1.511.571.400.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.123.102.960.00
Undervisning med hjälp av video1.090.980.800.00
Mobilutrustning2.002.121.640.00
Ljud, video och bild1.381.341.150.00
Programmering0.100.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
71779
Nivåer
1-2
5936439
Nivåer
2-3
29524210
Nivåer
3-4
51182