Modersmål, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.292.352.202.02
Rutiner2.122.212.152.18
Inställning2.232.292.242.44
Undervisningsbruk1.752.082.002.33
Kunnande2.162.352.161.58

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1000
Nivåer
1-2
40313443
Nivåer
2-3
56646253
Nivåer
3-4
3635