Modersmål, 1.1.2020-20.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2020-20.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter3.072.973.112.982.732.812.172.292.352.202.02
Rutiner2.562.672.552.422.412.362.162.122.212.152.18
Inställning2.332.602.372.372.372.332.212.232.292.242.44
Undervisningsbruk2.021.992.041.941.891.741.761.752.082.002.33
Kunnande2.142.292.132.102.011.912.172.162.352.161.58

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2020-20.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00000011000
Nivåer
1-2
100101422264140313443
Nivåer
2-3
8589858174715656646253
Nivåer
3-4
511544333635