Historia, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.232.13
Rutiner2.252.26
Inställning2.192.37
Undervisningsbruk2.032.35
Kunnande2.241.78

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3726
Nivåer
2-3
5771
Nivåer
3-4
63