Matematik, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.302.432.292.18
Rutiner2.332.352.252.28
Inställning2.022.182.112.22
Undervisningsbruk1.681.961.862.39
Kunnande2.442.632.381.72

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1010
Nivåer
1-2
38273639
Nivåer
2-3
56665957
Nivåer
3-4
5743