Kemi, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.192.15
Rutiner2.212.25
Inställning2.132.21
Undervisningsbruk1.832.27
Kunnande2.361.60

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3945
Nivåer
2-3
5651
Nivåer
3-4
44