Livsåskådningskunskap, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.182.16
Rutiner2.032.33
Inställning2.192.48
Undervisningsbruk1.922.37
Kunnande2.241.67

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3629
Nivåer
2-3
6168
Nivåer
3-4
34