Tyska, 1.1.2019-29.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-29.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter3.020.003.163.012.872.902.272.342.352.222.15
Rutiner2.470.002.572.442.452.332.122.172.182.152.21
Inställning2.290.002.372.262.262.272.081.902.142.082.25
Undervisningsbruk1.670.001.701.681.611.471.661.551.991.872.15
Kunnande2.000.002.051.981.901.841.961.822.061.901.40

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-29.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000012110
Nivåer
1-2
16121624295155394243
Nivåer
2-3
82858273704641575757
Nivåer
3-4
3432123400