Informationsteknik, 1.1.2019-1.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-1.10.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter3.100.003.323.083.033.092.362.502.532.442.26
Rutiner2.680.002.822.652.662.672.752.712.612.502.42
Inställning2.520.002.482.562.402.462.472.382.502.422.46
Undervisningsbruk1.940.002.021.921.821.822.192.092.272.172.62
Kunnande2.580.002.692.572.412.433.303.133.213.062.27

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-1.10.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000000000
Nivåer
1-2
949141098101021
Nivåer
2-3
73747275807376707969
Nivåer
3-4
18221911101816201110